Hradisko - legendy a skutečnost

09.03.2016 17:07

O tom, že na návrší Hradisku jižně od středu města směrem ke Kudlovu stával kdysi zlínský hrad, dnes ví jen málokterý Zlíňák. Skoro to vypadá, že historie města začíná Baťou. Ale zdaleka to tak není. Dějiny Zlína sahají daleko do středověku. A důležitou roli v počátcích jeho rozvoje hrálo právě opevněné sídlo nad městem.
V lidovém vyprávění zachyceném ve Starozlínských pověstech Karla Pekárka se o zlínském hradě traduje, že šlo o mohutnou třípatrovou stavbu se dvěma válcovými věžemi. Zdi byly prý silné na dva sáhy a dovnitř se vcházelo přes padací most střežený děly. A dokonce odtud měla vést podzemní chodba až do 3 hodiny vzdáleného Provodova. Hradu i městu pod ním podle legend vládl tajemný rytíř Miloš…
Takové po mnoho pokolení tradované představy jsou sice přehnané, ale mají určitý reálný základ. Průzkumy provedené na Hradisku v letech 1938 a 1940 sice vyvrátily představu o rozsáhlém kamenném sídle, ale prokázal, že na tomto místě někdy od druhé poloviny 13. století stával opevněný objekt – hrad nebo tvrz, který sloužil ještě na přelomu 15. a 16. století.  

 
Lokalita Hradisko je situována asi dva kilometry od dnešního centra města v katastru městské části Kudlov. Nachází se na východním výběžku kopce Barabáš, v nadmořské výšce zhruba 360 metrů. Hradisko má půdorys nepravidelného oválu o delší ose kolem 40 metrů. Obehnáno je valem, místy ještě dnes téměř 2 metry vysokým.
Dnes nám poloha hradu může připadat poněkud odlehlá, ale ve středověku vedla právě kudlovským údolím exponovaná cesta směrem na jih – ze Zlína do Uherského Brodu a Uherského Hradiště. Vznik zdejšího opevněného sídla lze zřejmě spojovat s osobou Viléma z Hustopečí, který oblast kolem středního toku Dřevnice získal po roce 1260 a za něhož se Zlín stal centrem nového panství. Hrad byl také krátce sídlem zlínské větve Šternberků ve druhé polovině 14. století. Až po získání panství rodem Tetourů na konci 15. století se stálé sídlo majitelů panství přesunulo do novostavby v místech dnešního zlínského zámku. Původní feudální sídlo nad městem se sice používalo ještě v první polovině 16. století, ale pak bylo opuštěno.
O vzhledu a dispozicích hradu máme dnes jen mlhavé představy. Ve východní části se nad suterénem vyhloubeným do skalního podloží nacházela hrázděná věž. I na západní straně zřejmě převažovala dřevohlinitá zástavba, patrně to byly jen roubené budovy na kamenných základech. Do hradu se vstupovalo z jižní strany a terén v těchto místech naznačuje, že před samotným vstupem na vnější straně hradního příkupu stálo ještě nějaké menší opevnění. Existence celokamenných hradeb sice prokázána nebyla, ale je známo, že v minulých stoletích bylo hradní návrší významnou zásobárnou lehce dostupného kamene pro stavební účely obyvatel z okolí. Takže, kdo ví…
Zdroje: Jiří Kohoutek: Hrady jihovýchodní Moravy Zdeněk Pokluda: Sedm století zlínských dějin 

Zpět

Kontakt

Inspirace Zlín, z.s.
Bří Sousedíků 1056
Zlín
760 01

603948892

© 2016 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode