Putovní výstava Fenomén Igráček

Putovní výstava Fenomén Igráček představuje legendární figurku, se kterou si od sedmdesátých let 20. století hrály děti v tehdejším Československu i dalších zemích. Výstava dokumentuje historii výroby figurky od počátku až po současnost.
Výstava Fenomén Igráček je realizována ve spolupráci společnosti EFKO-karton, s. r. o., která v roce 2010 obnovila výrobu figurky. Poprvé byla expozice představena v Technickém muzeu Brno v roce 2012 a od té doby navštívila přes 70 míst v Česku i na Slovensku.

Děti se prostřednictvím výstavy seznámí s postavičkami, které kdysi bavily jejich rodiče. Na výstavě samozřejmě nechybí první postavička zedníka z roku 1976. Doplňuje ji soubor dalších figurek z původní produkce Výrobního družstva IGRA ze sedmdesátých a osmdesátých let, včetně původních krabiček.

Další kolekce ukazují vývoj a proměny figurky i jejích doplňků v následujících letech. Představeny jsou i limitované edice, k nimž patří série určené speciálně pro španělský trh nebo figurky T. G. Masaryka a Karla IV. Vyrobené k významným českým výročím.
Jiné z figurek na výstavě naznačují, co vše se dá s Igráčky vytvořit pomocí vlastní fantazie a šikovných rukou. Zcela mimořádným počinem je v tomto směru profesionálně vytvořená postavička určená speciálně pro každé zastavení výstavy na základě přání organizátorů. Pro výstavu ve Zlíně tak vznikli Tomáš Baťa a Emil Zátopek, pro chrudimské muzeum vynálezce Josef Ressel, pro poličské muzeum mim Radim Vizváry, pro Kladno hokejista Jaromír Jágr, pro Litomyšl spisovatelka Magdalena Dobromila Rettigová, pro Ostravu biskup Bruno ze Schauenburku a havíř v tradiční uniformě. Celkem jich jsou už desítky.
Návštěvníci také mají možnost nahlédnout do „Igráčkovy porodnice“ a seznámit se s technologií výroby. Součástí výstavy jsou ukázky materiálů, formy a hrubé výlisky jednotlivých dílů.

Kromě trojrozměrných exponátů výstava obsahuje ucelený soubor informačních panelů, které popisují historii figurky, technologii její výroby a ukazují i další zajímavosti.

Putovní výstava také zahrnuje hernu pro dětské návštěvníky. Dalším interaktivním prvkem může být dílnička, ve které si děti vytváří za pomoci různých výtvarných technik z bílé figurky vlastní design Igráčka.

Součástí nabídky je i kompletní marketingový materiál (tisková zpráva, fotografie, grafika plakátu, letáku a banneru).  Na vernisáži lze zajistit odborný výklad a komentář kurátorů výstavy.

Cena putovní výstavy je 20 000 Kč/měsíc nebo 30 000 Kč/dva měsíce. Cena zahrnuje dopravu, instalaci a deinstalaci, tiskovou zprávu, plakát, USB flash disk s hudbou a videi. Ubytování při instalaci hradí pořádající instituce.


Kontakt

Inspirace Zlín, z.s.
Bří Sousedíků 1056
Zlín
760 01

603948892

© 2016 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode